Foto: Ovčí průvod maďarskou vesnicí

Pastýř, který vede stádo ovcí Racky

Stádo ovcí Racka, plemeno známé pro své špičaté rohy, vývrtka, je vedeno přes most 28. dubna v maďarské vesnici Hortobgy během tradiční oslavy dne sv. Jiří. Svátek představuje každoroční jarní pastevectví hospodářských zvířat na pastviny Puszty, největšího přírodního trávníku v Evropě.

Puszta, oficiálně označený jako národní park Horotbagy v roce 1973, byl díky svému kulturnímu významu jako nedotčená přírodní krajina postupně formována pastoračními lidskými společnostmi v posledních 2 000 letech udělován statusu světového dědictví UNESCO..

CS.AskMeProject