Studie: Kvalita špíny může určovat úspěch země

dirtpri

, Beck a student Andrea Sieber se podívali na 19 klimatických a půdních proměnných, aby zjistili, jak ovlivnili lidský úspěch na zemi. To zahrnovalo typ půdy a srážky v nejchladnějším a nejteplejším ročním období. Studovali, jak půda a podnebí ovlivňují zemědělství, chov zvířat, kočovné putování a lov / shromažďování.

 Pokud by půda měla úrodnou půdu, mohla by podporovat hojné plodiny, jak je patrné v Evropě. Na místech, která by mohla podporovat oba

  • Určuje její osud špína země? 
CS.AskMeProject