13 jednoduchých a příjemných aktivit pro lepší zdraví

Žena v parku

Cvičení, cvičení, cvičení; přímo tam s nezdravou stravou a nekuřáckým výkonem je cvičení jednou z nejdůležitějších složek, kterou můžeme v nadšení řídit, abychom zvýšili životnost. Americké ministerstvo zdravotnictví a lidských služeb uvádí, že dospělí, kteří jsou fyzicky aktivní, mají nižší riziko předčasné smrti, srdečních chorob, mrtvice, hypertenze, diabetu typu 2 a deprese..

Vládní směrnice doporučují dvě a půl hodiny (150 minut) aerobní aktivity střední intenzity týdně pro lidi ve věku 18-64 let. Ale co přesně je mírná aerobní aktivita?

Experti měří aerobní cvičení dvěma způsoby. „Absolutní intenzita“ je přesnější, ale komplikovanější způsob přemýšlení. Absolutní intenzita je popisována jako množství energie vynaložené za minutu aktivity. Například aktivity s mírnou intenzitou vynaloží 3,0 až 5,9krát větší množství energie, než když je v klidu, zatímco energetická náročnost aktivit s intenzivní intenzitou je 6,0 nebo vícekrát než energie v klidu..

Vzhledem k tomu, že se počítá trochu abstraktně, lze cvičení měřit také pomocí „relativní intenzity“, která zohledňuje současnou fyzickou kondici. Při relativní intenzitě je sezení 0 a nejvyšší úroveň úsilí je 10; Mírná aktivita je tedy okolo 5 nebo 6. Protože to může být stále obtížné odhadnout, odborníci doporučují používat „talk test“. Měli byste být schopni mluvit, zatímco děláte mírné aerobní cvičení, ale neměli byste zpívat. Pokud nemůžete říct pár slov, aniž byste se zastavili na dech, přesunuli jste se do kategorie intenzivní intenzivní aktivity.

Krása mírného aerobního cvičení je, že je to … umírněné! Pro lepší zdraví nepotřebujete torunské maratony. Požadavky lze splnit tím, že už budeme dělat to, co mnozí z nás již dělají. Vezměme si následující příklady aktivit, které odpovídají návrhu zákona:

1. Cyklistika (pomalejší než 10 mph a několik kopců)

2. Briskwalking (při rychlosti 3 – 3 km / h)

3.Frisbee

4. Zahradnictví (hrabání, pytlování trávy, kopání, jemné okopávání, plevel atd.)

5. Golf (přepravující hole nebo pomocí kolového vozíku)

6. Aktivní hraní s dětmi

7. Zatlačení sekačky na trávu

8. Lopata lehkého sněhu

9. Sociální tanec

10. Softball

11. Tenis (čtyřhra)

12. Vodní aerobik

13.Jóga

A teď, když vidíte, jak snadné může být aerobní cvičení, mějte na paměti, že jak se člověk pohybuje ze 150 minut týdně na 300 minut týdně, výhody se ještě více rozšiřují. Pokud dáváte přednost intenzivní aerobnímu cvičení – jako je tenis jednotlivců, plavání kol nebo jogging – doporučení je alespoň 75 minut (1 hodina a 15 minut) týdně. Ekvivalentní kombinace aerobní aktivity se střední a intenzivní intenzitou bude mít stejné výhody. Se všemi aktivitami je nejlepší rozložit je v průběhu týdne a usilovat o to v epizodách 10 minut nebo déle.

Pro vaše zdraví!

    CS.AskMeProject