Je pyl budoucností forenzní vědy?

Včelí pyl jako forenzní nástroj

Palynologie je studium pylu. Používá se pro zkoumání vztahů mezi rostlinami, fosilií data, analyzováním vrstev horniny a získáváním informací o evoluci. Nedávno bylo objeveno neočekávané nové využití pro palynologii: vyšetřování místa činu.

Ačkoli to obvykle nevidíte, pyl je všude – lesy, louky a pastviny, pouště, farmy, města, jeskyně, břehy a další. Protože různé druhy rostlin žijí na různých druzích různých míst a květů v různých časech, pylová zrna nesou zvláštnost "podpis," jak jej tři vědci nazývají tímto příběhem z rozhovoru.

Tento podpis dělá z pylu biomarker, který může spojit člověka s konkrétním místem a časem, ale navázání tohoto spojení vyžaduje specializované odborníky, kteří jsou více zvyklí pracovat na fosilních dinosaurech než v případech zabití.

Z konverzace:

Vědci nedávno vyvinuli novou techniku ​​pro identifikaci pylu pomocí genetiky. Protože to značně usnadňuje a zrychluje identifikaci velkého počtu vzorků pylu, věříme, že tento vývoj má potenciál transformovat forenzní palynologii, což nám umožňuje využít sílu pylu k řešení zločinů.

Pyl již byl použit jako důkaz k řešení případů po celém světě. Když byly v Bosně odkryty masové hroby, byl pyl na tělech použit k nalezení původního místa smrti pro každou oběť. Na Novém Zélandu ho pyl nalezený na oblečení podezřelého z loupeže spojil s trestným činem. Tento pyl pocházel ze vzácné rostliny mimo domov oběti.

Autoři díla Konverzace tvrdí, že pyl může být velmi užitečný v případech, kdy byly důkazy přesunuty, jako v příkladu Bosny. Může být zkoumána na objektech v případě pohřešované osoby nebo může být analyzována, aby se zjistila cestovní historie zločince.

Ale existují určitá omezení. S někde kolem 400 000 druhů rostlin na planetě může být obtížné identifikovat konkrétní pyl. Palynologie je také vysoce specializovaným oborem. Pouze jeden člověk je zaměstnán jako forenzní palynolog na plný úvazek v celé U.S.

Přesto, aMarch 2016 studypublished ve Forensic Science International Genetics říká, že pyl lze identifikovat pomocí DNA čárového kódování a sekvencování, což je komplikovaný, ale mnohem přesnější způsob, jak zúžit konkrétní pyl. I když stále existují určité problémy, které je třeba vyřešit, než se stane forenzní palynologie samozřejmostí, je zajímavé sledovat, jak lze tuto drobnou částici známou pro dráždění našich alergií použít k něčemu dobrému.

CS.AskMeProject